BACKHOME PAGEE-MAILFORWARD
HOME PAGE
NOVINKY
O FIRME
SLUZBY
REFERENCE
OBJEDNAVKA
KONTAKT
 
SLUZBY 
Ekologické odmašťovací přípravky bez
Chlorovaných Uhlovodíků
Jde o kapalinu na bázi organických olefinů bez obsahu chloru,síry, a jiných škodlivých směsí,nemísitelnou vodou. Velmi dobře rozpouští oleje,vazelíny,mastnoty,usazeniny dehtu atd.

Odmaťěný povrch zůstává suchý a čistý. Není agresivní vůči odmašťovaným materiálům (ocel,hliník,skolo,umělé hmoty) a nepoškozuje odmašťovací zařízení. Přípravek je akutně prakticky nejedovatý,nekarcinogení a biologicky odbouratelný.Jde o hořlavinu. S přípravky lze pracovat za studena a to jak ručním ,tak i strojním odmašťováním, ponorem či postřikem.Následná fáze je okapání a odsání na děrovaném roštu běžných technologických zařízení.

 Přípravky se vyznačují :
 • vysokou odmašťovací účinností
 • praktickou neškodlivostí pro životní prostředí
 • hospodárností
 • likvidatelností
 • vhodností pro mycí stoly
Použití přípravků umožňuje :
 • dokonalé umití mastnot,tuků a olejů
 • dodržení limitů pro emise do venkovního prostředí
 • řešení problematiky likvidace použitých odmašťovadel
   
   
  Chem Clean I.
  čirá,bezbarvá kapalina
  bod varu                            121 °C
  bod vzplanutí                       13 °C
  bod samovznícení                 256 °C
  hranice výbušnosti           0,7 - 3,9 % hm.
  třída hořlavosti                       I.
   
  S tímto přípravkem lze pracovat za studena a to jek ručním odmašťováním ,tak i ponorem a postřikem.Následná operační fáze se stává z okapání a osušení předmětů na děrovaných roštech s odsáváním.není nutno tepelně sušit.
  Předmět samovolně osychá za velmi krátkou dobu a tím je možné plynule navazovat na technologický cyklus dalších úprav odmaštěných předmětů.Tuky,mastnoty,oleje,vazelíny rozpouští velice rychle - předmět zůstává po operaci suchý beze stop mastného filmu.
   
  Chem Clean II.
  čirá,bezbarvá kapalina
  bod varu                              170 °C
  bod vzplanutí                         49 °C
  bod samovznícení                  244 °C
  hranice výbušnosti    0,7 % dolní,horní není určena ( 1 - 5 %)
  třída hořlavosti                        II.
   
  Osychání je velmi rychlé,předmět není nutné dlouhodobě sušit v komorových sušičkách,tím lze plynule navázat na další operační cyklus.
   
  Chem Clean III.
  čirá,bezbarvá kapalina
  bod varu                               213 °C
  bod vzplanutí                          82 °C
  bod samovznícení                   256 °C
  třída hořlavosti                         III.
   
  S tímto přípravkem lze pracovat za studena a to jek ručním odmašťováním ,tak i ponorem a postřikem.Následná operační fáze se stává z okapání a potom tlakové osušení teplým či studeným vzduchem,či komorové sušení.Tuky,mastnoty,oleje,vazelíny rozpouští velice rychle,předmět je nutno osušit již zmíněnou technologií.
   
  Chem Clean IV.
  bod varu                               251 °C
  bod tuhnutí                           - 13 °C
  bod vzplanutí                          107 °C
  třída hořlavosti                          IV.
   
  Je dalším z řady ekologických odmašťovadel,nahrazující chlorovaná organická rozpouštědla,jako je trichlorethylen a perchlorethylem.Jedná se o směs biologicky velmi dobře odbouratelnou,bez vyššího obsahu síry a stop těžkých kovů.S tímto přípravkem se pracuje za studena (ruční nanášení,postřik,ponor), ale i ultrazvukem.Následná fáze je okapání a odsání na děrovaném roštu,popřípadě dosušení v komorových či bubnových sušičkách a zařízeních.
  Tuky a mastnoty,oleje a vazelíny rozpouští velice dobře a rychle.Nevytváří se fázové rozhraní mezi kapalinou a mastnotou,a proto nedochází k vytvoření olejového filmu na odmašťovaných předmětech.

| Home Page | Novinky | O Firmě | Služby | Reference |
| Objednávka | Kontakt |